Gratis demo

Gratis demo

Demo jegerprøve med 10 rullerende oppgaver av totalt 30, slik at du kan teste Jegerprovs tjeneste. Alle oppgavene er basert på frigitte jegerprøver fra 2000 helt frem til og med 2008 og inneholder oppgaver for alle kategorier.
jegerprøven

Viltloven og andre aktuelle lover
Våpen og ammunisjon
Human, sikker og forsvarlig jakt, felling og fangst.
Jakthunder
Behandling av felt vilt
Artskunnskap
Jaktsituasjoner
Lykke til!